… Информирай се за…

сексуална работа
бременност / сексуалност
Корона
Важни бюра и консултативни центрове в близост до теб
легална работа в Германия
принуда и насилие
актуална информация
Важни телефонни номера за помощ 
здраве
миграция
Контакт