Informuje o następujących tematach

Praca seksualna
Ciąża/ Seksualność
       Coronawirus
Ważne adresy kontaktowe w pobliżu
Legalna praca w Niemczech
 Przymus & Przemoc
      Aktualności
Telefony alarmowe  
Zdrowie
Migracja
Kontakt