FAQ Kapitel IV.

 1. Задължение за използване на презерватив и забрана за реклама

  1. Какво означава новото законово задължение за използване на презерватив?

  2. При полови контакти (орални, вагинални, анални) трябва да се използват презервативи. Клиенти, които не използват презерватив, могат да бъдат санкционирани с парични глоби.

   В специалните места за проституция управителите следва да се погрижат задължението за използване на презерватив да бъде указано на добре видимо място.

  1. Какво означава забраната за реклама?

  2. Рекламирането на проституцията е забранено, ако тя застрашава деца или младежи. Ново е това, че по никакъв начин не се разрешава рекламирането на секс без презерватив и на секс с бременни жени.

   Неспазването на забраната за реклама е административно нарушение. За него могат да бъдат определени парични санкции до десет хиляди евро.