FAQ Kapitel V.

 1. Изискване за разрешение за сексуална стопанска дейност

  1. Какво е сексуална стопанска дейност?

  2. Според § 2 от ЗЗП сексуална стопанска дейност извършват лицата, които:

   • управляват специално място за проституция (публичен дом, клуб, жилище),

   • предоставят превозно средство за проституция (например lovemobil),

   • организират или провеждат мероприятия с проституция (например секс-парти със сексуални услуги),

   • или управляват посредническа агенция за проституция (например агенция за компаньонки).


  1. Какво означава изискване за разрешение?

  2. Според закона за закрила на проституиращите съдържателите на учреждения за сексуални услуги са длъжни да подадат документи за разрешително при службата за ред и сигурност (т.н. регулаторна служба / Ordnungsamt). За да се получи това разрешително трябва да бъдат изпълнени определени изисквания, като например да се предостави един бизнес план, подходящо местоположение, концепция за сигурност и свидетелство за съдимост като доказателство и гаранция за надежността на съдържателя на учреждението за сексуални услуги или на неговия заместник.

   Предоставянето на това разрешително се заплаща и то може да бъде издадено само за определен период от време. За съдържанието на мобилни средства, в които се предлагат сексуални услуги, това разрешително се издава за максимум три години. При подаване на молба за удължаване на скока, това разрешително може да бъде удължено.


  1. Важи ли изискването за разрешение за сексуална стопанска дейност и за мен като проституиращ/а?

  2. Ако работиш на място за упражняване на проституция (например публичен дом, клуб), то ти не упражняваш стопанска дейност и нямаш нужда от разрешение за това.

   Ако упражняваш проституция сам/а в определено жилище, също няма нужда да подаваш молба за разрешение.

   Но ако някой целенасочено предоставя дадено жилище на едно или повече лица с цел проституиране, то жилището се счита за специално място за проституция. Тоест, ако работиш с една или повече колежки в дадено жилище – макар и само от време на време, то това жилище по принцип се счита за място за проституция, за което трябва да бъде издадено разрешение. Това означава също, че ти или някоя от твоите колежки трябва да поемете управителните функции.


  1. Докога трябва да се подаде молба за разрешение на сексуална стопанска дейност?

   1. Изискване за разрешение за сексуална стопанска дейност

    1. Какво е сексуална стопанска дейност?

    2. Според § 2 от ЗЗП сексуална стопанска дейност извършват лицата, които:

     • управляват специално място за проституция (публичен дом, клуб, жилище),

     • предоставят превозно средство за проституция (например lovemobil),

     • организират или провеждат мероприятия с проституция (например секс-парти със сексуални услуги),

     • или управляват посредническа агенция за проституция (например агенция за компаньонки).


    1. Какво означава изискване за разрешение?

    2. Според закона за закрила на проституиращите съдържателите на учреждения за сексуални услуги са длъжни да подадат документи за разрешително при службата за ред и сигурност (т.н. регулаторна служба / Ordnungsamt). За да се получи това разрешително трябва да бъдат изпълнени определени изисквания, като например да се предостави един бизнес план, подходящо местоположение, концепция за сигурност и свидетелство за съдимост като доказателство и гаранция за надежността на съдържателя на учреждението за сексуални услуги или на неговия заместник.

     Предоставянето на това разрешително се заплаща и то може да бъде издадено само за определен период от време. За съдържанието на мобилни средства, в които се предлагат сексуални услуги, това разрешително се издава за максимум три години. При подаване на молба за удължаване на скока, това разрешително може да бъде удължено.


    1. Важи ли изискването за разрешение за сексуална стопанска дейност и за мен като проституиращ/а?

    2. Ако работиш на място за упражняване на проституция (например публичен дом, клуб), то ти не упражняваш стопанска дейност и нямаш нужда от разрешение за това.

     Ако упражняваш проституция сам/а в определено жилище, също няма нужда да подаваш молба за разрешение.

     Но ако някой целенасочено предоставя дадено жилище на едно или повече лица с цел проституиране, то жилището се счита за специално място за проституция. Тоест, ако работиш с една или повече колежки в дадено жилище – макар и само от време на време, то това жилище по принцип се счита за място за проституция, за което трябва да бъде издадено разрешение. Това означава също, че ти или някоя от твоите колежки трябва да поемете управителните функции.


    1. Докога трябва да се подаде молба за разрешение на сексуална стопанска дейност?

    2. Преди отварянето на ново учреждение за сексуални услуги съдържателите му трябва да подадат заявление за разрешение при местната регулаторна служба (Ordnungsbehörde) и при отговорната за това регионална регулаторна служба (Kreisordnungsbehörde). За уведомяването и за подаването на заявлението за разрешително службата трябва да издаде едно удостоверение. Едва след окончателната проверка на заявлението за разрешително може заведението за сексуални услуги да бъде отворено.