FAQ Kapitel VI.

 1. Важна информация за теб като проституиращ/а в Германия

  1. Какво се разбира под „проституция“ в Германия?

  2. Проституцията е сексуална услуга срещу възнаграждение между възрастни, като условието е всички участници да участват доброволно в предлагането, съответно консумирането на услугата. По-просто казано: Проституцията е секс срещу (най-често) пари и винаги е доброволна. Ако не желаеш доброволно да работиш като проституиращ/а, а някой те принуждава към това, то това е наказуемо деяние. Можеш да подадеш жалба в полицията срещу лицето, което те принуждава. На теб няма да ти се случи нищо, тъй като проституцията е легална дейност.


  1. Често срещам израза „сексуален труд“. Това проституция ли означава?

  2. Проституцията често се описва като сексуален труд. Това е важно понятие. То показва, че сексът срещу пари е работа. Междувременно понятието се използва в интернационален план и по отношение на самите проституиращи, тоест те се наричат „секс-работници*“ или „секс-труженици“. Звездичката при секс-работници* означава, че понятието включва всички, тоест мъже, жени, транссексуални.


  1. Аз съм отскоро в Германия. Проституцията тук легална ли е?

  2. В Германия проституцията е легална, тоест ти можеш легално да работиш в Германия като проституиращо лице.


  1. Проституцията в Германия е легална. Означава ли това, че имам право да работя навсякъде?

  2. Проституцията в Германия е легална. Въпреки това има правни изисквания. Така например в повечето градове имат специална наредба за забранените райони. Тази наредба определя къде може да се работи. Обикновено не е разрешено да се работи в централните части на града или до църкви и училища. В малките градове е възможно проституцията да е изцяло забранена. Понякога има райони, в които е позволено да се работи само в определени части от денонощието, особено ако работиш на улицата. Ако не си сигурна, можеш да се обърнеш към службата по обществения ред или да питаш колежки. Също така можеш да попиташ в консултативните центрове. Всичко това можеш да направиш анонимно, не е необходимо да казваш истинското си име.
   Ако работиш на места, които са забранени, при извършване на проверка трябва да платиш глоба.


  1. Какво трябва да знам като самоосигуряващо се проституиращо лице в Германия?

  2. Като самоосигуряващо се проституиращо лице ти имаш задължения и права. Те важат за всички видове самостоятелна заетост в Германия. Част от задълженията е регистрацията в данъчната служба. Трябва да плащаш данъци според размера на доходите ти. В някои федерални провинции има фиксиран данък за работен ден. Като цяло за данъците важи: изисквай за всичко платежен документ (наем на стаята, платен фиксиран данък, работни средства като презервативи и т.н.). Платежните документи са ти необходими за данъчната декларация.
   Те освен това ти служат като доказателство за действително извършената дейност в сферата на проституцията. Щом работиш в Германия, ти се нуждаеш и от здравна осигуровка. Ти можеш например да се осигуряваш доброволно в рамките на задължителното здравно осигуряване.


  1. Каква е разликата между консултативен център и служба?

  2. Служба или институция е държавно учреждение, което изпълнява задачи във връзка с управлението на държавата. То извършва услуги, предназначени за гражданите.

   Независимите консултативни центрове не са част от администрацията. Сериозните и добри консултативни центрове ще те обслужат анонимно. Освен това те няма да обменят лични данни с институциите, например със здравната служба или с полицията.