Telefony alarmowe  

Policja: 110

Straż pożarna i służby ratownicze: 112

Telefon zaufania Przemoc Wobec Kobiet: 08000 -116 016