FAQ zum ProstSchG

 1. Обща информация за Закона за защита на проституиращите (ЗЗП)

  1. Чух, че на 01.07.2017 г. влизат в сила големи правни промени. Вярно ли е това?

  1. Важи ли ЗЗП за цяла Германия?

  1. За кого важи законът?

  1. Какво означава ЗЗП за мен като проституиращо лице?

  1. Колко струват регистрацията и здравната консултация?

  1. Какво ще стане, ако не се регистрирам?

  1. Може ли да ми бъде отказана регистрация?

  1. Как протичат регистрацията и здравната консултация? Какво мога да попитам?


 1. Задължение за регистрация на проституиращите според ЗЗП

  1. Какво означава за мен задължителната регистрация от 01.07.2017 г.?

  1. Какво трябва да нося при регистрацията?

  1. За какво се отнасят информативният и консултативният разговор?

  1. Какво пише в моето удостоверение за регистрация?

  1. Какво означава „псевдоним“?

  1. Откога и за какъв период е валидно моето удостоверение за регистрация?

  1. Трябва ли да нося със себе си моето удостоверение за регистрация?

  1. Кой има право да проверява моето удостоверение за регистрация?

  1. Мога ли да взема някого със себе си за подкрепа при регистрацията?

  1. Докога трябва да се регистрирам като проституиращ/а?

  1. Кой ще научи за моята регистрация и какво ще се случи с моите данни?

  1. Не искам повече да работя като проституиращо лице. Кога данните ми ще бъдат изтрити?


 1. Здравна консултация на проституиращите лица съгласно ЗЗП

  1. Какво означава за мен започващата от 01.07.2017 задължителна здравна консултация?

  1. Какво пише в удостоверението от здравната консултация?

  1. Трябва ли да нося със себе си удостоверението от здравната консултация?

  1. Кой има право да проверява моето удостоверение от здравната консултация?

  1. Колко често трябва да повтарям здравната консултация?

  1. Ще бъда ли прегледан/а по време на здравната консултация?


 1. Задължение за използване на презерватив и забрана за реклама

  1. Какво означава новото законово задължение за използване на презерватив?

  1. Какво означава забраната за реклама?


 1. Изискване за разрешение за сексуална стопанска дейност

  1. Какво е сексуална стопанска дейност?

  1. Какво означава изискване за разрешение?

  1. 3. Важи ли изискването за разрешение за сексуална стопанска дейност и за мен като проституиращ/а?

  1. Докога трябва да се подаде молба за разрешение на сексуална стопанска дейност?


 1. Важна информация за теб като проституиращ/а в Германия

  1. Какво се разбира под „проституция“ в Германия?

  1. Често срещам израза „сексуален труд“. Това проституция ли означава?

  1. Аз съм отскоро в Германия. Проституцията тук легална ли е?

  1. Проституцията в Германия е легална. Означава ли това, че имам право да работя навсякъде?

  1. Какво трябва да знам като самоосигуряващо се проституиращо лице в Германия?

  1. Каква е разликата между консултативен център и служба?