FAQ Kapitel III.

 1. Здравна консултация на проституиращите лица съгласно ЗЗП

  1. Какво означава здравната консултация за мен?

  2. Съгласно §10 от закона трябва да получиш здравна консултация. Тя трябва да се състои преди регистрирането на дейността ти като проституиращ/а. В Северен Рейн-Вестфалия здравната консултация се провежда в местните здравни служби.

   По време на здравната консултация ти ще бъдеш информиран/а по теми, които са важни за твоето здраве, например предпазване от полово преносими болести, бременност и предпазване от бременност или рисковете от приемането на наркотици. Ти също можеш да задаваш въпроси или да говориш по теми, които са важни за теб.

   След консултацията ще получиш удостоверение. (повече в част III 2) То ти е нужно за регистрацията (повече в част II). При регистрацията удостоверението не бива да е по-старо от три месеца.

   В Северен Рейн-Вестфалия здравната консултация е безплатна за теб.


  1. Какво пише в удостоверението от здравната консултация?

   • собствено и фамилно име или псевдоним (повече в част II 5)

   • дата на раждане

   • издаваща служба

   • дата на консултацията


  1. Трябва ли да нося със себе си удостоверението от здравната консултация?

  2. Да! По време на работа ти трябва да носиш със себе си и удостоверението от здравната консултация, освен удостоверението за регистрация.


  1. Кой има право да проверява моето удостоверение от здравната консултация?

  2. Само съдържателите на заведенията за сексуални услуги, органи на отговорните за закона служби и полицаи имат право да изискат и проверят удостоверението за здравна консултация.

   На клиентите или колежките ти не трябва да показваш това удостоверение.


  1. Колко често трябва да повтарям здравната консултация?

  2. Ако си на 21 години или по-възрастна от 21 години, удостоверението за здравна консултация важи за една година.

   Ако си по-млада от 21 години, удостоверението за здравна консултация важи шест месеца.

   Ако имаш някакви въпроси, обърни се към местната здравна служба.


  1. Ще бъда ли прегледан/а по време на здравната консултация?

  2. Не. Ти ще бъдеш само консултирана – например относно сексуалното здраве, контрацепция и бременност, но и относно рискове от употребата на наркотици.

   В повечето градове здравните служби предлагат доброволни, анонимни и безплатни медицински прегледи. Можеш да попиташ за тях и да искаш да получиш повече информация.