FAQ Kapitel I.

 1. Обща информация за Закона за защита на проституиращите (ЗЗП)

  1. Чух, че на 01.07.2017 г. влизат в сила големи правни промени. Вярно ли е това?

  2. Това е вярно. От 01.07.2017 г. влиза в сила нов закон. Той се казва Закон за защита на проституиращите и се съкращава ЗЗП (немски: ProstSchG).

   Съгласно §3 от ЗЗП всички, които работят или искат да работят като проституиращи трябва да се регистрират в службата, която отговаря за това. (повече в част II) При тази регистрация се провежда информативен и консултативен разговор. (повече в част II 3)

   Който иска да се регистрира, трябва преди това да получи здравна консултация в някоя от здравните служби. (повече в част III)

   Освен това с този закон се въвежда задължение за използване на презерватив (§32). Ново е и това, че по никакъв начин не се разрешава рекламирането на секс без презерватив и на секс с бременни жени. (повече в част IV )

   ЗЗП предвижда и задължения за управител(к)ите на сексуални стопански дейности. Който иска да управлява сексуална стопанска дейност, трябва да подаде известие до службата по обществения ред в района, където ще се извършва дейността, и да получи разрешение от компетентната служба (§ 12).(повече в част V )


  1. Важи ли ЗЗП за цяла Германия?

  2. Новият закон е федерален, тоест той важи навсякъде в Германия. Все пак всяка федерална провинция определя сама кои органи отговарят за здравните консултации и за регистрацията и какви разходи възникват за теб от това. Осведоми се на място!


  1. За кого важи законът?

  2. Законът важи за всички, които предлагат сексуални услуги. В това число влизат и лицата, които предлагат например тантра, компаньонски услуги или БДСМ. Законът също така важи за тези, които не получават пари, а например жилище, храна и т.н. в замяна на сексуални услуги, ако по този начин съзнателно осигуряват прехраната си или подобряват жизнения си стандарт.

   Също така няма значение дали сексуалните услуги се предлагат от време на време или редовно. Без значение е също дали проституцията се осъществява в частни помещения или на специално място за проституция. (повече в част V)


  1. Какво означава ЗЗП за мен като проституиращо лице?

  2. Ако искаш да се проституираш в Германия, трабва преди да започнеш да работиш в тази сфера да се регистрираш при отговорните за това служби. (повече в част II)

   За да можеш да се регистрираш, трябва първо да посетиш задължителната здравна консултация. (повече в част III)

   Законът също така предвижда по време на половия акт да се използва задължително презерватив. (повече в част IV)

   Възможно е като сексуална работничка, да ти се наложи да кандидатстваш за разрешение за бизнес (лиценз), например ако искаш да работиш с други жени в едно жилище. (повече в част V)


  1. Колко струват регистрацията и здравната консултация?

  2. В Северен Рейн-Вестфалия регистрацията и здравната консултация са безплатни за теб. В други германски провинции това може да е различно.


  1. Какво ще стане, ако не се регистрирам?

  2. Неизпълнението на това задължение се смята за административно нарушение, което може да бъде санкционирано с парична глоба до хиляда евро.


  1. Може ли да ми бъде отказана регистрация?

  2. Да, ако ти

   • си под 18 години,

   • си под 21 години и други хора са те подтикнали да започнеш или да продължиш да проституираш,

   • се намираш в безизходна ситуация или други хора се възползват от твоята безпомощност, за да те принудят да проституираш или за да те експлоатират,

   • си бременна и ще родиш в рамките на следващите шест седмици.


  1. Как протичат регистрацията и здравната консултация? Какво мога да попитам?

  2. При регистрацията и при здравната консултация ще получиш информация на твоя роден език или на език, който разбираш.

   Служителите в съответните служби трябва да се отнасят с теб с уважение и доверие. Говори с тях и задавай въпроси, ако нещо не ти е ясно.

   Удостоверението за здравната консултация ще получиш веднага, а удостоверението за твоята регистрация – в рамките на максимум пет дена.

   Ако чувстваш несигурност или имаш въпроси, обърни се към някой от специалните консултативни центрове за проституиращи. Там ще бъдещ консултиран/а анонимно. (повече в част VI)