FAQ Kapitel II.

 1. Задължение за регистрация на проституиращите според ЗЗП

  1. Какво означава задължителната регистрация за мен?

  2. Ако искаш да работиш като сексуална работничка или сексуален работник, трябва преди да започнеш извършването на тази дейност да се регистрираш съгласно § 3 от закона за закрила на проституиращите. За да се регистрираш трябва лично да се представиш пред отговорната за това служба, където ще получиш един информативен и консултативен разговор. (Повече в част VI) Предпоставка за регистрацията е преди това да си посетила задължителната здравна консултация. (повече в част III)

   Отговорната за теб служба за регистрация е в града в който предимно искаш да работиш. При регистрацията трябва да посочиш всички градове или региони в Германия в които искаш да работиш. Ако още не знаеш, къде искаш да работиш, посочи няколко възможни работни населени места. Тези ще бъдат въведени в документа за регистрация. Ако промениш плановете си и искаш по-късно да работиш на място, което при регистрацията не си посочила, трябва да отидеш в службата за регистрация, за да добавят това място. Това задължение не се отнася в случаи, в които поради извънредни причини временно ти се налага да работиш на място, което не е било посочено от теб.


  1. Какво трябва да нося при регистрацията?

   • Лична карта или международен паспорт с адресна регистрация или поне с адрес, на който службата може да те намери

   • Разрешително за работа. Нямаш нужда от това разрешително, ако си гражданин/гражданка на ЕС

   • Две паспортни снимки

   • Удостоверение от здравната консултация (повече в част III)


  1. За какво се отнасят информативният и консултативният разговор?

  2. Ти ще получиш информация за:

   • правата и задълженията на проституиращите

   • здравната осигуровка

   • социалната осигуровка, в случай че си назначена с трудов договор

   • предложения за здравни и социални консултации

   • помощ при спешни ситуации (повече в част VI 6)

   • твоите данъчни задължения/p>


  1. Какво пише в моето удостоверение за регистрация?

  2. Издаденото за теб удостоверение за регистрация съдържа следните данни:

   • паспортна снимка

   • собствено и фамилно име или псевдоним (повече в част II 5)

   • дата и място на раждане

   • националност

   • населени места, където ще се упражнява дейността

   • срок на валидност

   • издаваща служба

   При промяна на името, националността, местоживеенето или населеното място, в което искаш да работиш, трябва да информираш отговорната за това служба в рамките на 14 дни за тази промяна.


  1. Какво означава „псевдоним“?

  2. При регистрацията и при здравната консултация можеш да използваш псевдоним (работно име или име, под което си известен/известна). По време на регистрацията трябва да представиш документ за самоличност и ще получиш удостоверение за регистрация въз основа на този документ. Ще получиш обаче и друго удостоверение, в което ще бъде вписано друго име, което можеш свободно да си избереш. Това удостоверение ще бъде валидно с твоя псевдоним и с твоята снимка. В него няма да бъдат посочени истинското ти име и мястото ти на раждане.

   Във федералните региони, в които трябва да заплатиш такса за регистрацията и за здравната консултация (като например Бавария (Bayern), Бремен, Райнланд-Пфалц, Хесен, Саксония (Sachsen), Саксония-Анхалт (Sachsen-Anhalt), Бранденбург) допълнителният документ с псевдоним (Alias) струва допълнително.


  1. Откога и за какъв период е валидно моето удостоверение за регистрация?

  2. Когато се регистрираш, документа за регистрация трябва бъде издаден в рамките на пет работни дни. Поради тази причина се погрижи за регистрацията навреме, понеже имаш право да работиш само, ако имаш документа за регистрация.

   Ако си навършила 21 години или си по-възрастна от 21години, документа за регистрация е валиден за две години, а удостоверението за здравна консултация само за една година.

   Ако си по-млада от 21 години, документа за регистрация е валиден само за една година, а удостоверението за здравна консултация е валидно за шест месеца.


  1. Трябва ли да нося със себе си моето удостоверение за регистрация?

  2. Да! По време на работа – и само тогава – трябва да носиш със себе си удостоверението за регистрация или удостоверението с псевдонима ти.


  1. Кой има право да проверява моето удостоверение за регистрация?

  2. Само съдържателите на заведенията за сексуални услуги, органи на отговорните за закона служби и полицаи имат право да изискат и проверят документа за регистрация.

   На клиентите или колежките ти не трябва да показваш този документ.


  1. Мога ли да взема някого със себе си за подкрепа при регистрацията?

  2. Ти можеш да вземеш със себе си приятелка или друго лице, на което имаш доверие, дори без да имаш съгласието на органите на службата.

   С твое разрешение могат да те придружат и присъстват на разговора лица от консултативни центрове за сексуални работници или служители провели здравната консултация.

   Преводачи или преводачки нямат право да присъстват без твоето съгласие.


  1. Докога трябва да се регистрирам като проституиращ/а?

  2. Трябва да се регистрираш, преди да започнеш да работиш. Ти можеш да се информираш на място, към кого да се обърнеш в твоя град.


  1. Кой ще научи за моята регистрация и какво ще се случи с моите данни?

  2. Отговорната за теб данъчна служба ще бъде информирана веднага след твоята регистрация. Това означава, че ти си от този момент си вписана в данъчната служба и трябва да се погрижиш относно плащане на данъците. (повече в част VI 5)

   Освен това институциите са длъжни да защитават личните ти данни.

   Институциите имат право да използват твоите лични данни само за вътрешни дейности по задачи, свързани с този закон. При съмнение за административни нарушения или наказуеми деяния те имат право да предоставят твоите данни на други служби, например на полицията.


  1. Не искам повече да работя като проституиращо лице. Кога данните ми ще бъдат изтрити?

  2. Ако не подновиш регистрацията си, данните ти трябва да бъдат изтрити най-късно три месеца след изтичане на валидността на удостоверението за регистрация. Ако преди изтичане на валидността не искаш вече да работиш като сексуална работничка, можеш да отидеш с документа за регистрация при службата, която ги издава. Там този документ ще бъде унищожен и твоите данни ще бъдат изтрити най-късно след три месеца.

   Съдържателите на учреждения за сексуални услуги са длъжни да пазят две години данните на проституиращите, които са предлагали сексуални услуги в това учреждение.